Poradenství

Nabízím poradenství v oblastech:

  • pracovněprávní vztahy zaměstnanců obcí
  • odměňování zaměstnanců obcí
  • organizační struktura obcí a normování práce
  • poradenství v oblasti výběru zaměstnanců
  • základní vnitřních předpisy obcí (obecně pravidla chování na pracovišti) – tvorba, schvalování, implementace

Rozsah poradenství a jeho časová náročnost je odvislá od struktury organizace. Pro podrobnosti mne kontaktujte.

cropped-paragraf-300x211.jpg