O mně

Narodila jsem se v roce… už raději ani nevzpomínám. V paměti mám ale ještě, kdy jsem dostudovala… Kdo se diví, diví se správně. V roce 2017 jsem dokončila se slzami v očích (radostí samozřejmě) studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně se specializací veřejná správa. Ve veřejné správě také pracuji již nekonečně mnoho let, dříve oddána městu Modřice a nyní překrásnému a vzkvétajícímu městu Bučovice.

Ve volném čase (v jakém?) se věnuji vzdělávání svých kolegů a okrajově poradenství pro ty, kteří zcela vzácně nejsou s výsledky činnosti veřejné správy spokojeni.

Příležitostně jsem spolupracovala s Katedrou pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně na výuce studentů v oblasti pracovněprávních vztahů zaměstnanců územních samosprávných celků, dokud ještě na fakultě existovala. Také jsem spolupracovala se Svazem měst a obcí České republiky v projektu Efektivní správa obcí.

Jsem také autorkou praktického komentáře k zákonu o obcích v právním informačním systému ASPI, vzorů vnitřních předpisů pro územní samosprávné celky v právním informačním systému Codexis a pravidelně zodpovídám dotazy uživatelů v tomto systému.

Veřejná správa může být lepší, přívětivější a každý jí sám může dát mnoho přívlastků, ale… je třeba začít u sebe…

Moje motto:
I při nejlepších zákonech…je nezbytné, aby lidé byli natolik duševně vyspělí, aby svoboda, kterou skrze normy nabyli, se jim časem nezdála jako něco nesnesitelného a jako něco, s čím neumí zacházet. (Montesquie)

Publikační činnost:

Kniha Zákon o obcích z řady praktických komentářů společnosti Wolters Kluwer

Kniha Písemná komunikace v praxi – autorka podkapitoly 9.2 a obsahová a legislativní revize knihy

Článek na téma úředník v časopisu Moderní obec

Pravidelně publikuji na blogu

pravni_prostor_21-2018